Investeer in onze volksschouwburg via de Koning Boudewijn Stichting

Vele kleine bijdragen leiden tot een groot bedrag waardoor we kunnen consolideren wat er is, versterken en verbreden wat we doen en vernieuwen waar mogelijk en nodig. Het is in één zin onze ambitie voor wat komen gaat. Inzet van de professionele staf, honderden vrijwilligers die elke dag De Roma mee mogelijk maken tot dit unieke project die De Roma van ons allen maakt. Crowdfunding heet zoiets tegenwoordig. Maar we vinden dat de term volksinvestering beter bij De Roma past.

We zetten onze actie onverminderd voort. De opzet van dit initiatief is eenvoudig: via een bestendige opdracht doneren sympathisanten elke maand 10 euro op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. 

Zoals u hiernaast kan lezen, zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Omdat deze stortingen op de projectrekening strikt onderworpen zijn aan de fiscale wetgeving inzake fiscaal aftrekbare giften, mogen we geen verdere tegenprestatie leveren.

Fonds Vrienden van De Roma!

Maak een bestendige opdracht van € 10 per maand via de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met de gestructureerde mededeling ***017/1560/00077*** (nieuw sinds 01/12/17).

Giten zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis. Een gift van € 3,34/maand kost u in werkelijkheid slechts € 1.84/maand, ongeacht uw inkomen. De prijs van een brood, maar voor De Roma een wereld van verschil.

We danken u alvast van harte voor uw financiële steun! Op gezette tijdstippen houden we u op de hoogte van wat we precies met het ingezamelde geld doen.

Fiscaal attest

Sinds het aanslagjaar 2013 wordt het belastingvoordeel anders berekend. Voor het totaal van uw giften (minstens 40 euro per jaar per erkende vereniging) wordt een forfaitaire belastingvermindering van 45% toegekend. Tot vorig jaar werden de giften afgetrokken van uw bruto belastbaar inkomen en was het belastingvoordeel dus afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De gegevens die toelaten uw gift af te trekken van uw belastingen, zijn voortaan vooraf ingevuld op uw belastingaangifte onder de code 1394. Deze gegevens worden door de Koning Boudewijnstichting rechtstreeks aan de belastingadministratie overgemaakt; Het fiscaal attest wordt rechtstreeks aan de schenker aangeleverd door de Koning Boudewijnstichting, vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar. Het fiscaal attest is in de eerste plaats bestemd voor uzelf. Houd het ter beschikking van uw controlekantoor en bewaar het gedurende 5 jaar.

stripes
stripes