Neem De Roma op in uw testament

Nog een interessante manier om ons te begunstigen is het duolegaat. Hiermee kunt u testamentair, aan zeer lage erfbelasting, een deel van uw vermogen aan De Roma nalaten en tegelijk uw wettelijke erfgenamen fiscaal aantrekkelijk begunstigen. 

Door De Roma als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in uw testament blijft uw engagement voor onze volksschouwburg doorgaan.

Om een goed doel op te nemen in uw testament hoeft u ook helemaal geen miljonair te zijn. U kan ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

 

Gratis Gids ‘Goed Geven’

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht.

 

Fiscaal voordeel

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin.

De Roma is een vereniging zonder winstoogmerken (vzw). Wanneer u De Roma in u testament opneemt zijn de successierechten beperkt tot 8,8% in Vlaanderen, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7% in Wallonië.

Een legaat aan De Roma kan soms voordeliger uitvallen met betrekking tot de totaliteit van de successierechten, zonder daarbij de eigen familie te benadelen. Men spreekt in dit geval van het duolegaat.

Meestal kan u slechts een gedeelte van uw vermogen wegschenken: men noemt dit 'het beschikbaar deel'. U moet inderdaad rekening houden met de volgens de wet bepaalde voorbehouden (of reservataire) erfgenamen.

 

Wat is het verschil tussen gewoon en duolegaat?

Het duolegaat zal in welbepaalde gevallen een derde persoon bevoordelen. Bijvoorbeeld: stel dat u € 100.000 wilt geven aan een neef of vriend.

Gewoon legaat

Legaat Erfbelasting Netto over
Neef of vriend € 100.000 € 55.000 € 45.000
De Roma € 0 € 0 € 0

Duolegaat

Bij een duolegaat worden alle erfbelastingen betaald door De Roma. De Roma krijgt € 40.000 met de opdracht om € 60.000 te betalen aan de neef of vriend.

Legaat Erfbelasting Netto over
Neef of vriend € 60.000 € 0 € 60.000
De Roma € 40.000 € 27.000, € 3520 € 9480

Nultarief op legaten voor het goede doel

Steeds meer mensen nemen goede doelen op in hun testament. Daarvoor is de internationale trend dat die schenkingen belastingvrij zijn. Maar die trend volgt ons land niet: België is een van de allerlaatste landen die deze legaten belasten. Surf naar www.nultarief.be en help het VEF samen met vele organisaties een breed maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor een nultarief op erfbelastingen.

Salon van het Testament

Voor tv-icoon Paula Sémer (foto) gaat ‘iets betekenen als je er niet meer bent’ niet over sporen nalaten, maar gaat het erom dat je echt iets kan veranderen, zelfs na je dood. Daarom vindt ze het ook niet vreemd om na te denken over haar testament.

"Het is misschien een beetje een triest onderwerp, maar ik merk dat vooral jonge mensen het er lastig mee hebben. Over je testament nadenken is ook een soort voorbereiding op wat zal komen. Het hoort bij oud worden. Ik merk trouwens bij veel mensen uit mijn omgeving dat ze bezig zijn met hun erfenis. Dat is helemaal geen taboe, mensen van mijn leeftijd praten daar over met elkaar. Vooral vrienden die geen kinderen hebben willen graag weten welke mogelijkheden ze hebben, hoe ze hun nalatenschap kunnen regelen."

stripes
stripes