Doneren via de Koning Boudewijnstichting

Natuurlijk zullen er nog onderhouds- en hier en daar verfraaiingswerken in de zaal nodig blijven, maar ondertussen verschuift de financiële nood in de richting van de verdere uitbouw van de unieke werking van De Roma. Menig minister en andere cultuurhuizen kijken met bewondering naar hoe De Roma zich staande weet te houden met slechts 23% overheidssubsidies. De rest van de werking steunt op uw giften en inkomsten van de (grotere) concerten. U bent en blijft dus levensnoodzakelijk. U doet De Roma ademen. 

Hiervoor hebben we een nieuw fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds zal De Roma steunen bij de vrijwilligerswerking, de verdere uitbouw van de inhoudelijke-maatschappelijke werking en de ontsluiting van het erfgoed (geschiedschrijving, archivering, rondleidingen, ...). Aspecten die, naast het zaal- en podiumgebeuren, mee het Roma-DNA uitmaken.

Consolideren wat er is, versterken en verbreden wat we doen en vernieuwen waar mogelijk en nodig. Het is in één zin onze ambitie voor wat komen gaat. Inzet van de professionele staf, honderden vrijwilligers die elke dag De Roma mee mogelijk maken tot dit unieke project die De Roma van ons allen maakt. Ontzettend grote dank voor alles en hopelijk mogen we op jullie blijven rekenen.

Eenmalige giften

Het is een cliché, maar elke eurocent telt. Of anders gezegd: alle kleine beetjes helpen. Laat dit nu precies een van de voornaamste krachten zijn van De Roma: een substantieel deel van onze fondsen zijn afkomstig uit individuele bijdragen. Uit giften van mensen zoals u en ik. Eénmalige giften op de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting blijven dan ook heel erg welkom.

Permanente opdrachten

De Roma op regelmatige basis steunen zonder er aan te hoeven denken, kan natuurlijk ook! Bezorg uw bank een doorlopende opdracht ten voordele van De Roma. Het is gemakkelijk, veilig en biedt verschillende voordelen:

  • – Uw gift is gespreid over het hele jaar; per maand of per trimester zoals u het beste uitkomt.
  • – U vergeet nooit meer uw storting uit te voeren.
  • – U kunt uw betaalopdracht wijzigen of opzeggen wanneer u maar wenst.
  • – U helpt er onsmee omdat wij dankzij gespreide, vaste giften het werk beter kunnen plannen.

 

Stel uw homebanking in voor vaste maandelijkse bankopdracht via de Koning Boudewijnstichting of spring even binnen op uw bank met het document dat u hier kan downloaden:
permante opdracht

Omdat deze stortingen op de projectrekening strikt onderworpen zijn aan de fiscale wetgeving inzake fiscaal aftrekbare giften, mogen we geen verdere tegenprestatie leveren.

Fonds Vrienden van De Roma!

Projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met de gestructureerde mededeling ***017/1560/00077*** (nieuw sinds 01/12/17).
Voor donaties van minstens € 40 per jaar wordt u automatisch een fiscaal attest toegestuurd, vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar.

Giten zijn voor 45% fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 op jaarbasis. Een gift van € 3,34/maand kost u in werkelijkheid slechts € 1.84/maand, ongeacht uw inkomen. De prijs van een brood, maar voor De Roma een wereld van verschil.

We danken u alvast van harte voor uw financiële steun! Op gezette tijdstippen houden we u op de hoogte van wat we precies met het ingezamelde geld doen.

Fiscaal attest

Sidns het aanslagjaar 2013 wordt het belastingvoordeel anders berekend. Voor het totaal van uw giften (minstens 40 euro per jaar per erkende vereniging) wordt een forfaitaire belastingvermindering van 45% toegekend. Tot vorig jaar werden de giften afgetrokken van uw bruto belastbaar inkomen en was het belastingvoordeel dus afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De gegevens die toelaten uw gift af te trekken van uw belastingen, zijn voortaan vooraf ingevuld op uw belastingaangifte onder de code 1394. Deze gegevens worden door de Koning Boudewijnstichting rechtstreeks aan de belastingadministratie overgemaakt; Het fiscaal attest wordt rechtstreeks aan de schenker aangeleverd door de Koning Boudewijnstichting, vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar. Het fiscaal attest is in de eerste plaats bestemd voor uzelf. Houd het ter beschikking van uw controlekantoor en bewaar het gedurende 5 jaar.

stripes
stripes