Bouwfondspartners

De afgelopen jaren werd zwaar geïnvesteerd in onze mooie zaal: met geïsoleerde gevels, nieuwe daken, klimatisatie, balkon, zaalverlichting en herentoiletten is het gebouw klaar voor de toekomst. Bovendien hebben we nu 650m² groendaken.

En we gaan door! In de zomer van 2017 nemen we de vrouwentoiletten onder handen (zodat we ook daar water kunnen sparen) en willen we een aantal (zo onopvallend mogelijke) ingrepen in het interieur uitvoeren om de akoestiek van de zaal te verbeteren. Het voorbereidende studiewerk hiervoor loopt. Bovendien testen we momenteel een nieuwe geluidsinstallatie. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. We zijn ervan overtuigd dat beide aanpassingen het geluidscomfort spectaculair zullen verhogen.

Onze reguliere werking laat niet toe deze investeringen met eigen inkomsten te financieren. Daarom loopt de actie 'Bouwfonds 100 x 1000’ ook na de grote renovatiewerken van 2015 verder. Dit houdt in dat we nog steeds 100 partners zoeken die elk € 1000 (excl. btw) willen storten om het budget voor de investering in geluid en akoestiek rond te krijgen. Voor u misschien een klein bedrag, maar voor ons een wereld van verschil.

Wat we in ruil aanbieden?

– De logo's van alle partners tonen we een jaar lang op steunderoma.nu.

– De logo's van de partners worden een jaar lang bij elke activiteit in een slideshow op een tv-scherm geprojecteerd in onze foyer. 

– Bij aanvang van elke filmvoorstelling - zo’n 110 films op jaarbasis - tonen we een jaar lang de logo’s van onze partners op het grote witte doek.

Wilt u bouwfondspartner worden?

U vult gewoon onderstaand aanvraagformulier in. U hoeft nog niks te betalen. We nemen zelf contact met u op. Zodra uw bedrijfslogo online staat sturen we een factuur van € 1000 (excl. btw). De sponsorbijdrage voor de restauratie van Vlaams Erfgoed kan u inbrengen als een aftrekbare bedrijfskost.

persoonlijke data
Aanspreking*
Overzicht
Vooraanzicht
Zijaanzicht
Bovenaanzicht
stripes
stripes