Meer informatie over het subsidiebeleid van De Roma

Er is sinds 2008 een samenwerkingsverband van De Roma met de stedelijke cultuurcentra Antwerpen en de Stad Antwerpen. Daardoor is De Roma vzw erkend als partner in het lokale cultuurbeleid voor het district Borgerhout, samen met ’t Werkhuys vzw.  In 2017 ontving De Roma vanwege de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid samen een structurele werkingssubsidie van € 789.800.

Ook de Provincie Antwerpen kent een structurele werkingssubsidie toe voor een bedrag van € 100.000. Daarnaast doet De Roma een beroep op kleinere projectmatige subsidies vanwege district Borgerhout en andere overheden.

Specifiek voor infrastructuur, werden in de eerste jaren sinds de heropening diverse projectsubsidies toegekend vanwege het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Fonds voor culturele infrastructuur (FOCI - Vlaamse overheid), en de stad en de provincie Antwerpen. Daarmee werden de technische zaalinrichting, verwarming, podium en toneeltoren gefinancierd.

Omdat het gebouw van De Roma een beschermd monument is en omdat onze organisatie ook erkend is als open monumentenvereniging, werd in 2013 het eerste restauratiedossier goedgekeurd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Daardoor kon De Roma in 2015 de dringende renovatie van de daken en gevels van het gebouw aanvatten. Maar ook het balkon werd volledig vernieuwd.

Een premie werd verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed vanwege de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen, de Stad Antwerpen en het District Borgerhout enerzijds en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven vanwege de Vlaamse Minister van Cultuur anderzijds.

Meer info over het financieel beleid van De Roma

De Roma is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die in 2002 werd opgericht naar aanleiding van de heropening van de zaal in 2003. De vzw is volledig autonoom en dus zelf 100% verantwoordelijk voor de financiële kant van de werking. Het gewone jaarbudget bedroeg in 2017 ongeveer 4,7 miljoen euro, aangevuld met een wisselend budget voor investeringen.

 

1/ De cultureel-artistieke werking wordt gefinancierd uit verschillende bronnen:

> De eigen inkomsten uit ticketverkoop, barverkoop en zaalverhuur zijn met 74% de belangrijkste inkomstenbron.
> Structurele en projectmatige werkingssubsidies (zie subsidiebeleid) zijn goed voor 21% van de inkomsten.
> De jaarlijkse uitdaging is om met giften en sponsoring 5% in het laatje te brengen.
> Aan de kostenkant staat De Roma zelf in voor de artistieke kosten (45%), personeelskosten (30%), communicatie (10%) en gebouwen (15%).

 

2/ Voor de investeringen in gebouwen, inrichting en podiumuitrusting wordt al sinds de oprichting beroep gedaan op het brede publiek via giften en sponsoring. Daarnaast zijn er zeer wisselende eenmalige projectsubsidies voor het gebouw (zie hiernaast). 

 

3/ De Roma beschikt over een gigantisch menselijk kapitaal: meer van 400 vrijwilligers presteerden in 2015 meer dan 11.800 onbezoldigde vrijwilligersdagen.

stripes
stripes